تحصیلات تکمیلی

آموزش عالیه (graduate education) و یا تحصیلات تکمیلی (Postgraduate education) بخشی از آموزش عالی دانشگاه ها و موسسات آکادمیک است. در آمریکای شمالی شامل آموزش و تحصیل در مقطع آکادمیک حرفه ای، (ارشد و دکتری حرفه ای PhD.) ضمن اخذ مدرک علمی – آکادمیک یا گواهینامه های حرفه ای، دیپلم های علمی یا حرفه ای یا سایر مدارک تحصیلی پرافشنال است. برای ورود به مقاطع تحصیلات تکمیلی به طور کلی مدرک لیسانس مورد نیاز است، در آمریکای شمالی، این سطح به طور کلی به عنوان بخشی از تحصیلات عالی (higher education) در نظر گرفته می شود.

دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن