اپلیکیشن اپلای

    اپلای به مجموعه پروسه ها و مراحل نام نویسی در یک موقعیت تحصیلی، کاری یا کارآموزی میگویند. اپلیکیشن اپلای نیز مدارک و فرم هایی است که جهت تکمیل شدن پروسه های اپلای به کار گرفته می شود. بعضی از این مدارک بایست در سایت پذیرنده، آپلود (بارگذاری) شود. و فرم های آنلاین که بصورت آنلاین و برخط تکمیل می شوند.

    دکمه بازگشت به بالا