تحصیلات مهندسی

رشته های مهندسی بعد از رشته های پزشکی، پر طرفدار ترین هستند. م.کامپیوتر، م.عمران، م.مکانیک و هوافضا، م.برق و الکترونیک چهار رشته ای هستند که در مجله اپلای پیدیا بدانها پرداخته می شود.

بستن