آیلتسزبان انگلیسی

سیستم امتیاز دهی آزمون آیلتس و مقایسه با سیستم اروپایی

“One language sets you in a corridor for life. Two languages open every door along the way.” – Frank Smith

مقدمه

آزمون آیلتس IELTS مختص سنجش توانایی ها و قابلیت های متقاضیان در زبان انگلیسی است. امتیاز آیلتس در اخذ “پذیرش تحصیلی بدون شرط” دانشگاه های بین المللی لازم است. و اپلیکیشن اپلای دانشجویان با ارائه امتیاز آیلتس تکمیل می شود. در برخی از فرم های آنلاین اپلیکیشن اپلای از متقاضیان خواسته می شود که نسبت به ارائه امتیاز آیلتس در بخش های مجزا اقدام نماید. بدین معنی که شما بایست امتیاز هر قسمت از آزمون آیلتس را در جای مشخص خود وارد نمائید. در مقابل سیستم امتیاز دهی چارچوب مشترک اروپایی (The Common European Framework (CEFR)) وجود دارد که در ادامه به آنها می پردازیم.

درک و توضیح نمرات یا امتیاز آزمون آیلتس، IELTS

اطلاعات فرم گزارش آزمون آیلتس (IELTS Test Report Form)

آزمون آیلتس یک نمره کل دارد. و امتیازی برای هر قسمت از مهارت های زبان انگلیسی. که این مهارت ها چهار تا هستند که در ادامه توضیح داده می شود. امتیاز در آزمون آیتلس از ۱ که کمترین امتیاز آیلتس است تا حداکثر ۹ که بالاترین امتیاز آیلتس است سنجش و نمره دهی می شود. همچنین غایبین در زمان آزمون باند صفر یا امتیاز ۰ می گیرند. در فرم گزارش آزمون آیلتس نمره یا امتیاز کل کسب شده (The overall band scores) به همراه نتایج هر قسمت از آزمون آیلتس را که دانشجویان به دست آورده اند، مشاهده می کنید. تصویری از فرم گزارش آزمون آیلتس در قسمت پیوست این نوشته ضمیمه شده است.

مهارت های ارزیابی شونده در آزمون آیلتس

امتیاز آزمون آیلتس در چهار بخش مهارتی ارائه می شود. که عبارتند از ۱- مهارت گوش دادن (Listening) 2- مهارت خواندن (Reading) 3- مهارت نوشتن (Writing) و ۴- مهارت مکالمه یا صحبت کردن (Speaking)

مهارت های ارزیابی شونده در سیستم امتیاز آزمون آیلتس

چگونگی ارزیابی مهارت های زبان انگلیسی در آزمون آیلتس

وزن امتیاز هر بخش از مهارت های چهارگانه در آزمون آیلتس به یک اندازه است. یا بعبارتی امتیازات مربوط به هر یک از چهار مهارت فوق الذکر یکسان است. بنابراین نمی توان گفت که تسلط و امتیاز بسیار بالا در یک مهارت می تواند در وزن مهارت دیگر تاثیر گذار باشد. تنها در محاسبه امتیاز کل تاثیر دارد که میانگینی از چهار امتیاز آیلتس می باشد. و اما نمره کلی باند یا امتیاز کل آیلتس (The overall band scores) با گرفتن میانگین امتیاز قسمتهای مهارت های چهارگانه در آزمون آیلتس محاسبه می شود. (لازم به ذکر است که در مقاطع تحصیلات تکمیلی، – جهت اپلای و اخذ پذیرش تحصیلات تکمیلی از دانشگاه های بین المللی، امتیاز آزمون آیلتس در بخش خواندن و نگارش آکادمیک بیشتر مورد توجه کمیته ارزیاب دانشجویان قرار می کیرد. )

امتیاز آزمون آیلتس، IELTS در مهارت های چهارگانه زبان انگلیسی

گرد کردن امتیاز کل در آزمون آیلتس

نمره باند کل یا امتیاز کل آیلتس به نزدیکترین عدد کل یا عدد نیمه گرد می شود. یعنی در نهایت امتیاز هر بخش از آزمون آیلتس رند شده به یک عدد کامل یا عدد کامل نیمه گزارش می شود. برای مثال ۶ یا ۶٫۵٫ در روش محاسبه امتیاز باند کلی آیلتس، اگر میانگین امتیاز در چهار مهارت – گوش دادن ، خواندن ، نوشتن و صحبت کردن – در ۰٫۲۵ به پایان برسد، به گروه نیمه دوم می رسد. مثلا میانگین امتیاز چهار مهارت شما ۶٫۲۵ شده باشد به ۶٫۵ رند می شود. و اگر به ۰٫۷۵ ختم شود، به عدد کامل بعدی رند و کرد می شود. مثلا اگر میانگین امتیاز چهار مهارت شما در آزمون آیلتس ۶٫۷۵ شده باشد به ۷٫۰ رند و گرد می شود.

جدول تفسیر و شرح امتیاز آزمون آیلتس از امتیاز ۰ تا ۹

 

امتیاز آیلتس – باندسطح مهارتشرح امتیاز
باند ۹کاربر خبرهبا کسب امتیاز ۹ در آزمون آیلتس نشان می دهید که تسلط عملیاتی کامل از زبان انگلیسی دارید. (full operational command) استفاده شما از زبان انگلیسی مناسب ، دقیق و روان است. و درک کاملی از خود نشان می دهید.
باند ۸کاربر بسیار خوبدر امتیاز باند ۹، شما یک تسلط کاملاً عملیاتی از زبان انگلیسی دارید. (fully operational command) و ندرتا نادرستی های غیر سیستماتیک گاه به گاه و استفاده نامناسب دارید. ممکن است در موارد نا آشنا برخی موارد را نادرست درک کنید. شما استدلال های مفصل پیچیده (complex detailed argumentation) را به خوبی درک و اداره می کنید.
باند ۷کاربر خوببا وجود برخی نادرستی های گاه به گاه، استفاده نامناسب و سوء تفاهم ها در برخی شرایط، به طور کلی شما در انتقال و درک موضوع اصلی تسلط عملیاتی دارید. (operational command). معمولاً شما با زبان پیچیده خوب کار می کنید و استدلال مفصل (detailed reasoning) را بخوبی درک می کنید.
باند ۶کاربر شایستهبا وجود برخی نادرستی ها در دستور زبان، استفاده های نامناسب و سوء تفاهم ها، به طور کلی شما در انتقال و درک موضوع اصلی تسلط موثری دارید. (effective command)؛ به ویژه در موقعیتهای آشنا می توانید از زبان نسبتاً پیچیده استفاده و درک کنید.
باند ۵کاربر متوسطشما یک آشنایی جزئی از دستور زبان انگلیسی دارید. و در اکثر مواقع جهت انتقال معنای کلی به مخاطب اشتباهات بسیاری را مرتکب می شوید. جهت کسب امتیاز ۵ در آزمون آیلتس شما باید قادر به ارائه ارتباطات اصلی در زمینه تخصصی خود باشید.
باند ۴کاربر محدودصلاحیت اساسی شما محدود به موقعیتهای آشنا است. (مکالماتی در یک حوزه حفظ کرده اید.) شما اغلب در درک و بیان موضوع اساسی خود مشکلاتی عمده ای نشان می دهید. شما قادر به استفاده از زبان پیچیده نیستید.
باند ۳کاربر بسیار محدودشما فقط در موقعیتهای بسیار آشنا می توانید معنی کلی را منتقل و درک می کنید. اشتباهات متفرقه در ارتباطات کلامی شما بصورت گسترده وجود دارد.
باند ۲کاربر بینابینیشما در درک انگلیسی گفتاری و نوشتاری مشکل زیادی دارید.
باند ۱غیر کاربرشما توانایی استفاده از زبان را جز چند کلمه جداگانه ندارید.
باند ۰غایب در امتحانشما به سؤالات پاسخ ندادید.

نتایج آزمون IELTS خود را سریع دریافت کنید

برای دریافت نتایج آزمون IELTS خود لازم نیست مدت طولانی صبر کنید. شما می توانید ۱۳ روز پس از آزمون خود نتایج خود را بصورت آنلاین مشاهده کنید. با گسترش آزمون آیلتس کامپیوتری – Computer-based IELTS که مشابه آزمون تافل برگذار می شود، این زمان حتی سریع تر نیز شده است.

سیستم امتیاز دهی چارچوب مشترک اروپایی

(The Common European Framework (CEFR))

چارچوب مشترک اروپایی (CEFR)

CEFR یک استاندارد بین المللی برای توصیف توانایی کاربرن در کسب مهارت های زبان دوم است. این سیستم ارزیابی زبان دوم، مهارت های زبانی و کلامی یک فرد را در یک مقیاس علامت گذاری شده شش گانه  از A1 (مبتدی) تا C2 (پیشرفته) نشان می دهد.

نمرات آیلتس از ۰ – ۹ متغیر است. معلمان و مربیان آیلتس می توانند برای کمک به سنجش توانایی زبان دوم دانش آموزان، امتیاز آیلتس آنها را در برابر سیستم امتیازدهی چارچوب مشترک اروپایی ترسیم کنند.

در تصویر ذیل و با توجه به جدول توصیف امتیازهای آزمون آیلتس مقایسه این دو سیستم امتیاز دهی را درک کنید.

مقایسه امتیاز آزمون آیلتس در برابر سیستم اروپایی

مقایسه امتیاز آزمون آیلتس در برابر سیستم اروپایی
آمادگی آزمون آیلتس – تمرین مهارت تست زنی با ممتحنین پیشین آزمون آیلتس – به همراه شبیه ساز آزمون آیلتس با کلیک روی بنر ذیل:


منبع

© ۲۰۲۰ British Council


زبان انگلیسی و اهمیت آن در بازار کار آینده در عصر Big Data

به گفتۀ فرانک اسمیث: هیچ شک و تردیدی نیست که با فراگیری زبان انگلیسی پنجره های جدیدی در زندگی شما باز می شود. اما شاید ابعاد واقعی آن در سال های پیش رو بیشتر مشخص شود. عصر فن آوری داده های بزرگ و ظهور اقتصادهای نوظهور پیامد آن می تواند فرصت های ویژه ای را در اختیار دانشجویان رشته های مختلف آکادمیک قرار دهد. چنانچه قصد دارید از پیش روان آینده در تخصص خود باشید، به فراگیری زبان انگلیسی نیاز دارید. ما در اپلای پدیا بر آنیم با طراحی مسیرهای تحصیلی هدفمند و برنامه ریزی شده علاقمندان فراگیری زبان انگلیسی را یاری کنیم. کمک دوستان علاقمند و نیکو کار می تواند تحقق این امر را تسریع کند.

چنانچه به فعالیت های داوطلبانه و عام المنفعه علاقمندید، می توانید در کمک به آماده سازی دوره های آموزشی زبان انگلیسی عمومی (General) به دوستان خود در اپلای پدیا کمک کنید. و در ارتقا و توسعه جامعه پارسی زبان سهیم باشید. برای اعلام آمادگی جهت فعالیت های داوطلبانه در زمینه آموزش زبان انگلیسی کافیست به آدرس پست الکترونیکی ذیل ایمیلی مبنی بر درخواست خود، ارسال نمائید. ما در اولین فرصت با شما تماس خواهیم گرفت. E-Mail: [email protected]


امیدوارم پست معرفی و مقایسه سیستم امتیاز آزمون آیلتس-IELTS مفید بوده باشد. و خوشحال خواهیم شد که نظراتتان را در فیس بوک اپلای پدیا یا لینکت این اپلای پدیا، مطرح نموده؛ و مقالات ما را به اشتراک بگذارید.

انتقادهای سازنده خود با ارسال نظر و کامنت بیان کنید.

امتیاز کاربران: 4.65 ( 1 رای)
منبع
© 2020 British Council

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن