مهندسی مکانیک و هوافضا

مهندسی مکانیک نیز یکی دیگر از رشته های اصلی در چند رشته ای مهندسی سیستم هاست. جایگاه برجسته مهندسی مکانیک و هوافضا در پیشرفت های آینده مورد نظر آدمی، انکار ناپذیر است.شناخت و معرفی موقعیت ها و چالش های این رشته در مقاطع مختلف تحصیلی در خارج کشور از اهداف مهم و مورد توجه می باشد.

دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن