مهندسی برق و الکترونیک

مهندسی برق و الکترونیک همانند رشته مهندسی کامپیوتر علی الخصوص در آینده علم و جایگاه بشر بسیار اهمیت دارد. ترکیب این رشته در مهندسی سیستم ها با دیگر رشته ها شگفتی ساز است.شناخت و معرفی موقعیت ها و چالش های این رشته در مقاطع مختلف تحصیلی در خارج کشور از اهداف مهم و مورد توجه می باشد.

دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن