پرستاری-تحصیلات تکمیلی

تحصیلات تکمیلی، پنجره های نو وجدیدی را به روی پرستاران باز می کند. اکثر مدارس عالی پرستاری به دانشجویان آموزش های پیشرفته ای در نظریه ها، روش های تحقیق و مهارت های رهبری در حوزه سلامت را ارائه می دهند. در این قسمت، انتخاب های گوناگون تحصیلات تکمیلی در حوزه پرستاری در سطح بین المللی، می آید.

دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن