اپلیکیشن اپلایتحصیلات تکمیلی

CV آکادمیک استاندارد جهت اپلای در تحصیلات تکمیلی- قسمت ۳: محتوای استاندارد

شرح فعالیت های داوطلبانه در CV آکادمیک به یک پارامتر ثابت تبدیل شده است. که این مهم از تاثیر و اهمیت کارهای داوطلبانه در جوامع پیشرفته و دانشگاه های خارج کشور، حکایت می کند.

محتوای یک CV آکادمیک استاندارد

محتوایی که یک CV آکادمیک استاندارد دارد. می تواند به قسمت های متفاوتی تقسیم بندی شود. و هر دانشگاه بسته به سیاست های ارزیابی خودش می تاند فرمت و محتوای دقیق آن را برای داوطلبان اپلای مشخص نماید. اما به طور مرسوم CV آکادمیک استاندارد جهت اپلای در تحصیلات تکمیلی در خارج از کشور دارای تایتل ها و محتوای مربوطه مشخص است. که در ادامه به تفصیل به آن خواهیم پرداخت.

در اینجا، ما انواع مختلفی از دسته های محتوای بالقوه که بایست در CV آکادمیک استاندارد جهت پذیرش تحصیلی در مقطع تحصیلات تکمیلی در خارج از کشور عنوان شوند.، را ارائه می کنیم. دسته بندی ها به ترتیب حروف الفبا لیست می شوند.

 • خدمات اجتماعی – Community Service

استفاده از این بخش برای برجسته کردن هر گونه فعالیت بشر دوستانه و نوع دوستانه استفاده می شود.این بخش از CV آکادمیک مربوطه به این فعالیت هایی است که شما انجام داده اید. شما می توانید در این بخش “خدمات اجتماعی”، “خدمات داوطلبانه” و “کارهای داوطلبانه” خود را بنویسید.

چه چیزی را باید شامل شود:

 • عنوان های موقعیت های اجتماعی ( از کارهای داوطلبانه تا فعالیت هایی که تاثیرات مثبت در اجتماع داشته است)، در صورت وجود
 • نام سازمان یا موسساتی که شما در آن داوطلب شده اید.
 • تاریخ فعالیت (ماه و سال)
 • مکان های فعالیت داوطلبانه (شهر و استان)
 • شرح مختصری از مسئولیت ها، دستاوردها یا مهارت های به دست آمده طی حضور شما در آن فعالیت داوطلبانه

همانگونه که مشاهده می کنید شرح فعالیت های داوطلبانه در CV آکادمیک به یک پارامتر ثابت تبدیل شده است. که این مهم از تاثیر و اهمیت کارهای داوطلبانه در جوامع پیشرفته و دانشگاه های خارج کشور، حکایت می کند. یادمان باشد که هدف از ادامه تحصیل و اخذ پذیرش تحصیلی در دانشگاه های خارج کشور در ابتدا استفاده از علم و دانش کسب شده برای خدمت به جامعه و مردم است. که این مهم می تواند در هر یک از اجزای تشکیل دهندۀ اپلیکیشن اپلای شما بیاید. منجمله در بیانیه اهداف و …

 •  تحصیلات – Education

یک مرور کلی از تحصیلات شما یک جزء حیاتی در CV آکادمیک است. این بخش همیشه باید در ابتدا ، پس از نام و اطلاعات تماس شما، درج شود. شما می توانید این بخش را “Education”، “Educational Background”، “Academic History”، “Academic Background” و غیره عنوان کنید.

چه چیزی را باید شامل شود:

 • نام و مکان (شهر و استان) تمامی موسسات آکادمیک که در آنها حاضر بوده اید.
 • تمام مدارک (درجه های علمی) دریافت شده در آن موسسات آکادمیک
 • رشته و فیلد تخصصی که در آن فارغ التحصیل شده اید.
 • تاریخ فارغ التحصیلی (ماه و سال) یا تاریخ فارغ التحصیلی مورد انتظار (اگر هنوز داشنجو هستید)
 • عنوان هر پایان نامه یا پروژه پایان تحصیلات که شما نوشتید یا در حال انجام آن هستید.
 • نام هر مشاور یا استاد که به شما در پایان نامه یا پروژه پایان تحصیلات، کمک کرده است
 • افتخارات علمی (اگر افتخارات متعددی داشته باشید، آنها را در بخش جداگانه قرار دهید)
 • GPA یا معدل شما (اختیاری)
 • تحصیل در خارج از کشور و یا دوره های دیگر، در صورت لزوم

Employment

 • استخدام – Employment

برای تکمیل اطلاعات این بخش، سعی کنید فقط اطلاعات تجربه کاری مرتبط با تحصیل خود را متذکر شوید. چنانچه مایل به نوشتن تجارب کاری غیر مرتبط و بی اهمیت هستید، زمان زیادی را صرف آن نکنید. فقط مختصرا موقعیت ها را شرح دهید.

شما می توانید این بخش را «Employment»، «Employment History»، «Professional History»، «Professional Background»، «Professional Experience»، «Work Experience و غیره عنوان کنید.

چه چیزی را باید شامل شود:

 • عنوان موقعیت
 • نام شرکتهایی که برای آنها کار کرده اید یا در حال همکاری با آن ها هستند
 • تاریخ (ماه و سال)
 • مکان ها (شهر و استان)
 • شرح مختصری از مسئولیت های خود، پروژه های بزرگ، دستاوردها و یا مهارت های به دست آمده از آن موقعیت
 • کارآموزی یا تجربه کار نیمه وقت، در صورت وجود

relevant work experience

 • فعالیت های فوق برنامه – Extracurricular Activities

از این بخش برای بحث در مورد فعالیت های فوق برنامه ای خود حین یا پس از تحصیل که در آنها شرکت کرده اید. همچنین می تواند فعالیت هایی شود که در حال حاضر در خارج از دانشگاه یا محل کار خود شرکت می کنید را شامل شود. بعضی دانشجویان اطلاعات این بخش را با بخش “خدمات اجتماعی” ترکیب می کنند.

چه چیزی باید شامل شود:

 • عنوان فعالیت ها،
 • نام باشگاه ها / گروه ها / سازمان هایی که فعالیت های فوق برنامه ای مربوط به آنها می شود.
 • تاریخ مشارکت در آن فعالیت (ماه و سال)
 • مکان ها (شهر و استان)
 • شرح مختصری از مسئولیت ها، دستاوردها یا مهارت های به دست آمده

رزومه یا سی.وی آکادمیک تحصیلات تکمیلی در خارجه

 • فلوشیپ ها و گرنت های دریافتی – Fellowships & Grants

چنانچه در هر یک از مقاطع تحصیلی رسمی یا غیر رسمی، کمک هزینه تحصیلی یا بورسیه تحصیلی از سازمانی دریافت کرده اید، لیست آنها را در اینجا فهرست کنید. این قسمت جهت نمایش قابلیت ها و برجستگی های شما که در مراحل پیشین تحصیلی شما رخ داده است را بیان می کند. توانمندی هایی که شما را شایسته دریافت آن موقعیت بورسیه تحصیلی کرده است.

چه چیزی باید شامل شود:

 • اسم برنامه کمک های مالی و بورسیه
 • نام ارائه دهندگان کمک هزینه (سازمان یا موسسه دولتی یا خصوصی)
 • مبلغ هر کمک هزینه
 • تاریخ های (ماه و سال) کمک های مالی (یعنی دوره زمانی که از آن بورسیه تحصیلی یا کمک هزینه استفاده کرده اید)
 • اهداف کمکهای مالی (اختیاری)

رزومه تحصیلی - اپلای پیدیا

 • افتخارات و جوایز – Honors & Awards

در این بخش، فهرستی خلاصه از هرگونه افتخارات یا پاداش ها و جایزه های مهم (و مرتبط) که دریافت کرده اید را خلاصه کنید. این می تواند شامل افتخارات علمی، مانند جایزه وجه تمایز GPA بالا، و دستاوردهای مربوط به کار یا تحقیق و پژوهش باشد.

شما می توانید این بخش را “Honors & Awards”، “Honors”، “Awards”، “Academic Awards”، “Achievements” و غیره عنوان کنید.

چه چیزی را باید شامل شود:

 • عنوان جوایز
 • تاریخ (ماه و سال) که شما جوایز خود را دریافت کردید
 • نام ارائه دهنده های جایزه (اختیاری)
 • مکانی که هر جایزه را دریافت کردید (اختیاری)
 • عضویت ها – Memberships

اگر عضو یک سازمان حرفه ای یا انجمن و گروه های دانشگاهی یا تحقیقاتی هستید، نام این گروه ها و نقش شما در آن سازمان ها را در اینجا فهرست کنید. به طور کلی، به سازمان هایی که هم اینک عضو آن ها هستید را لیست کنید.

شما می توانید این بخش را “Memberships”، “Affiliations”، “Professional Affiliations” و غیره نام گذاری کنید.

چه چیزی را باید شامل شود:

 • عنوان انجمن یا سازمان عضویت (مثلا انجمن مهندسان عمران ایرانی، Iranian society of civil engineers)
 • سمت شما در آن گروه (مثلا عضو ثابت، افتخاری، ناظر، و غیره)
 • مکان آن انجمن یا گروه،
رزومه یا سی.وی آکادمیک
A friend helps a person join a company club team or other group.
ارائه ها – Presentations

از این بخش برای بیان خلاصه ای از ارائه های آکادمیک یا کاری مهم که انجام داده اید، مورد استفاده قرار می گیرد. از جمله در نمایشگاه ها، سخنرانی ها و کنفرانس ها.

شما می توانید این بخش را به سادگی «Presentations» بنامید یا از عناوین خاص تر مانند «Papers Presented»، «Conference Presentations» و غیره استفاده کنید.

چه چیزی را باید شامل شود:

 • عنوان های سخنرانی ها یا مقالات، در صورت وجود
 • مکان های ارائه (شهر و استان، و همچنین موسسه آکادمیک)
 • تاریخ (ماه و سال) ارائه
 • انتشارات – Publications

دانشجویانی که کتاب، یک فصل از کتاب، مقاله و یا حتی گزارش علمی مربوط به رشته های تحصیلی خود را به رشته تحریر در آورده اند در این قسمت می توانند آثار خود را فهرست کنند. اطمینان حاصل کنید که همه نشریات خود را به سبک و استایل علمی و استناد لیست کنید.، برای مثال به انتها و “قسمت مراجع” مقالات علمی انگلیسی زبان مراجعه کرده و شیوه نگارش صحیح را رعایت کنید. با استفاده از سبک استناد در فیلد خود، شما ممکن است اسم خود را در هر استناد به قلم درشت تر یا پر رنگ بنویسید.

چه چیزی را باید شامل شود:

عنوان نگارش های منتشر شده یا نگارش های در انتظار انتشار
نام همه نویسندگان (از جمله خودتان)
تاریخ انتشار یا تاریخ مورد انتظار در انتشار آینده (ماه و سال)

 • سوابق پژوهش یا تجربه تدریس – Research or Teaching Experience

این بخش، هرگونه تحقیق یا تجربه تدریس و ارائه خدمات آموزشی در زمینه تخصصی خود داشته اید، را برجسته می کند. تجربه تدریس به صورت خیرخواهانه و داوطلبانه می تواند در این قسمت لیست شود.

تجارب مرتبط میتوانند شامل اشتغال کامل یا نیمه وقت، کارآموزی، تحقیق دانشگاهی، پروژه های فوق درسی، تدریس و غیره باشد. شما می توانید این بخش را با بخش استخدام ترکیب کنید.

چه چیزی را باید شامل شود:

عنوان موقعیت
نام شرکت ها، سازمان ها یا مؤسسات که در آن تحقیق خود را انجام داده اید
تاریخ های شروع و پایان (ماه و سال)
مکان ها (شهر و استان)
نام هر مشاور یا اساتید که در کنار ایشان کار کرده اید
عنوان تمام پروژه های بزرگ یا دوره های تدریسی که ارائه داده اید
شرح مختصری از مسئولیت های خود در آن پروژه های بزرگ، دستاوردها و یا مهارت های به دست آمده

 • علاقه مندی های تدریس یا پژوهش – Research or Teaching Interests

لیست کردن علاقه مندی های تحقیق و پژوهش خود در این قسمت، یک راه مناسب برای اجازه دادن به کمیته پذیرش دانشگاه، برا یدانستن علایق پژوهش دانشجو است. بسیاری از دانشجویان تحصیلات تکمیلی این بخش از را بلافاصله بعد از نام و اطلاعات تماس خود، حتی قبل از اطلاعات تحصیلی در CV آکادمیک می آورند.

شما می توانید این بخش “Research Interests”، “Teaching Interests”، “Profile” را عنوان نمائید.

چه چیزی را باید شامل شود:

یک توصیف مختصر (یک تا سه جمله) از علایق پژوهشی یا تدریس شما
حوزه های باریک تحقیقاتی مورد علاقه، پروژه ها یا زیر تخصص های (sub-fields) خود که قصد دارید به عنوان دانشجوی تحصیلات تکمیلی تحقیق کنید یا تدریس کنید.

 • مهارت ها و گواهینامه ها – Skills & Certifications

از این بخش برای بیان فهرستی از مهارت ها یا گواهینامه های تخصصی خود استفاده کنید (به طور ایده آل، مواردی که مربوط به زمینه تخصصی شما هستند). در صورتی که با ترکیب این دو لیست شما به درازا کشیده می شود. شما همچنین می توانید آن را به دو بخش مهارت ها و گواهینامه ها تقسیم کنید.

چه چیزی را باید شامل شود:

هر گونه مهارت مرتبط، مانند مهارت های زبان خارجی یا مهارت های رایانه ای
گواهینامه های حرفه ای
تاریخ صدور گواهینامه، در صورت وجود

Grad School CV: What Not to Include

CV آکادمیک تحصیلات تکمیلی چه چیزی را شامل نمی شود؟

 • اطلاعات خصوصی یا شخصی مانند تاریخ تولد، وضعیت تاهل، شماره امنیت اجتماعی، و غیره
 • عکس از خودتان
 • هر اطلاعات مربوط به دبیرستان (در بعضی از موارد استثنائی برای این وجود دارد. اما بهتر است از ذکر هر چیزی که قبل از دوران دانشگاه شما رخ داده است، پرهیز کنید.)
 • ذکر بیش از حد مشاغل یا تجربه های غیر مرتبط با تخصص شما
 • هر چیز غیر قابل تحسین یا هر چیزی که شما را در وضعیت ضعف قرار دهد، مانند یک GPA (معدل) زیر میانگین

تفاوت های مهم یک CV آکادمیک با رزومه حرفه ای را در قسمت اول این مقاله مطالعه کنید.

در قسمت چهارم از راهنمای تدوین یک CV آکادمیک استاندارد برای دانشجویان. جهت اپلای در تحصیلات تکمیلی در دانشگاه ها و موسسات آکادمیک در خارج از کشور. به نظم و انسجام ساختار CV آکادمیک می پردازد. با مطالعه آن کلیه پارامترهای مهم در تدوین یک CV آکادمیک استاندارد را بشناسید. و پروژه پذیرش تحصیلی یا تحقیقاتی بین المللی خود را با موفقیت به پایان برسانید.

اپلای پیدیا-اولین مرکز کوچینگ آکادمیک پارسی – با مدیریت دانشجویان مستقل

به دوستان خود بگوئید.

برچسب ها
نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن