تحصیلات کم دغدغه

تحصیلات کم دغدغه، نوعی از تحصیلات بین المللی می باشد که در آن دانشجویان با دغدغه خاطر کمی به تحصیل می پردازند. تحصیلات بین المللی با فاند و بورسیه و تحصیلات بین المللی آنلاین از زیرشاخه های مهم تحصیلات کم دغدغه می باشند.

بستن